.:: Eğitim Birimi Faaliyetleri

E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda yürütülmekte olan Eğitim-Öğretim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumuzda bulunan hükümlü tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanını ve milletini seven kişiler olarak yetiştirmektir. Onları; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, ruhsal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç işlemeyi doğuran nedenlerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.


Kurumumuzda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve sportif tüm faaliyetler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.


Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyo-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve Valilik görevlendirmesi ile başlatılmaktadır. Kurumumuzda açılmış olan kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, görmüş oldukları eğitim alanında Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.


Durumu iyi olmayan hükümlü-tutuklular için eğitim kayıt ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılanmaktadır.


Kurumumuz eğitim biriminde 3 infaz ve koruma memuru görev yapmaktadır.


Ceza İnfaz Kurumumuzda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz

  Temel Eğitim Kursları

  1. Okuma-Yazma 1. Kademe Eğitimi Kursları
  2. Okuma Yazma 2. Kademe Eğitimi Kursları
  3. Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri
  4. Açık Öğretim Ortaokulu
  5. Açık Öğretim Lisesi
  6. ÖSYM Sınavları
  7. Açık Öğretim Fakültesi
  8. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Okulları destek kursları
  9. Kurs Faaliyetleri
  10. Yabancı Dil Kursları
  11. Mesleki Eğitim Kursları
  12. Sosyal ve Kültürel Kurslar
  13. Bilgisayar Operatörlüğü ve İşletmenliği Kursu
  14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
  15. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  16. Ağaç Dikimi
  17. Tiyatro Gösterimi
  18. Konserler
  19. Konferans
  20. Sergi
  21. Sinema Gösterimi
  22. Konser ve Halk Oyunları Gösterisi
  23. Bilgi Yarışması
  24. Münazara
  25. Satranç Turnuvası
  26. Spor Faaliyetleri
  27. Kütüphane Faaliyetleri
  28. Eğitim Kurulu Faaliyeti
  29. Personel Eğitimi Faaliyeti

1. TEMEL EĞİTİM KURSLARI


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan okuma yazma bilmeyen ya da Yetişkin II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi bulunmayan her hükümlü / tutuklu " Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun" kapsamında eğitime tabii tutulur. Yozgat İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Yetişkinler Okuma - Yazma I. Kademe ve II: Kademe Kursları düzenli olarak açılmaktadır.


a) OKUMA-YAZMA 1. KADEME EĞİTİMİ KURSLARI


Kurumumuza gelen her hükümlü ve tutuklunun eğitim durumu bilgisi alınarak içerisinde okuma yazma bilmeyenler ile ilkokul eğitimini yarıda bırakmış olanlar tespit edilerek durumlarına uygun kurslara gitmeleri sağlanır. Mevzuatımız hükümlerine göre Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan okuma yazma bilmeyen 65 yaş altında sağlıklı genç ve yetişkinler açılmakta olan kurslara alınmakta, burada Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda temel okuma-yazma eğitimi verilmektedir.
Bu kurslar kurum öğretmenleri tarafından verilmektedir.


b) OKUMA YAZMA 2. KADEME EĞİTİMİ KURSLARI


Gerek Okuma - Yazma 1. Kademe Kursunu başarı ile bitirenler ve gerekse İlkokulu ara sınıflardan terk etmiş durumda olanlar Okuma Yazma 2. Kademe Kursu(İlkokul Bitirme Kursu)na alınarak eğitimlerini tamamlamaları sağlanmaktadır. Bu kursu başarı ile tamamlayanlar İlkokul Eğitimini tamamlamış sayılmakta ve Açık İlköğretim Okulu'na 5. sınıftan kayıt yaptırma hakkına sahip olmaktadır.
Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan şartları uygun olanlara düzenli olarak Okuma - Yazma 2. Kademe Kursları açılmaktadır. Okuma Yazma II. Kademe Kursları Kurum Öğretmenleri tarafından verilmektedir. Sonrasında bu hükümlü ve tutuklular yeni kayıt döneminde Açık Öğretim Ortaokulu'na kaydedilerek, böylelikle Ceza İnfaz Kurumunda bulundukları süre içerisinde eğitimlerini tamamlamaları imkânı sağlanacaktır.

 

2. ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETLERİ


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklu öğrencilere Matematik, İngilizce Kursları Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendiren branş öğretmenleri, kurum öğretmeni tarafından verilmektedir.


a) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular ile yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde sürekli olarak okumanın ve eğitimlerini tamamlamanın önemi vurgulanmış, şu an bulundukları durumun bir üstü eğitimi almaları için yönlendirici tavsiyelerde bulunulmuştur. Kurumumuzda Açık Öğretim Ortaokulunda aktif 85 hükümlü/tutuklu bulunmaktadır


b) AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular ile yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde sürekli olarak okumanın ve eğitimlerini tamamlamanın önemi vurgulanmış, lise terk ve ilköğretim mezunlarının açık liseye yönlendirmeleri yapılmaktadır.Kurumumuzda Açık Öğretim Lisesinde aktif 125 hükümlü/tutuklu bulunmaktadır.


c) ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI


Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ÖSYM’nin yapmış olduğu tüm sınavlara katılımları sağlanmakta olup kayıtları kurumumuzca yapılmaktadır.
d) AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular yüksek öğrenimlerini Açık Öğretim Fakültesi kanalı ile gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerinin sınavları cezaevimizde yapılmakta olduğundan sınav dönemlerinde sınava katılacak olan hükümlü ve tutuklular tespit edilerek Bakanlığımız ile gerekli yazışmalar yapılmakta, hükümlü ve tutukluların cezaevimizde sınavları yapılmaktadır. Kurumumuzda Açık Öğretim Fakültesinde aktif 32 hükümlü/tutuklu bulunmaktadır

e) MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI


Hükümlü ve tutukluların kendilerini bir meslek dalında yetiştirmeleri, kurslara katılarak kursun sonucunda başarılı oldukları takdirde "Kurs Bitirme Belgesi" almalarını ve tahliyeleri sonrasında öğrenmiş oldukları bu meslek ile iş bulmalarını sağlamak başta gelen amaçlarımızdandır. Kurumumuzda Atölyeler tam olarak açılamamış olduğundan istediğimiz seviyede olmasa da imkânlarımız dâhilinde "Mesleki Eğitim Kursları" açılmakta, hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanmaktadır


SOSYAL - KÜLTÜREL KURSLAR


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak mesleki eğitim kurslarının yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini temin etmek ve sosyal hayattan kopmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Sosyal ve Kültürel Kurslar" da açılmaktadır. Bu kurslardaki amaç sosyal hayatın her zaman devam ettiğini hükümlü ve tutuklulara fark ettirmek ve kendilerinin toplumdan soyutlamalarınısı ile destekleyen,tahliyelerinden sonra sosyal çevresi ile uyum sıkıntısı yaşamadan topluma intibaklarını sağlamaktır.


1. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ


Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı protokol çerçevesinde yürütülmektedir.Kurumumuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri 2 cezaevi vaizi tarafından yürütülmektedir.


2.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER


Kurumumuzda sosyal faaliyetlerin planlanması ve uygulanması Eğitim Birimi personelince gerçekleştirilmektedir. Kurum içi ve Kurum dışında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz..


a-Tiyatro Gösterimi
Kurumumuzda hükümlü /Tutuklulardan Tiyatro kulübü kurarak Tiyatro çalışmaları yapılmaktadır.Zaman zaman diğer kurumlarla irtibata geçilip kurumumuzda tiyatro gösterimi yapılması sağlanmaktadır.
b-Konserler
Zaman zaman kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların moral gücünü arttırmak amacıyla konser faaliyetleri düzenlenmektedir.
c-Konferans
Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirebilmeleri ve farklı alanlarda anlatıcı ile birebir görüşerek bilgilenmeleri amacıyla çeşitli konularda konferanslar düzenlenmektedir. Özel gün ve haftalarda resmi kurumlar  veya kurum öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemi hakkında konferanslar tertip edilmektedir.
d-Sinema Gösterimi
Gösterime yeni girmiş olan filmler temin edilerek Kurumumuz Eğitim Kurulu tarafından incelenmekte ve yayınlanması uygun görülen filmler hakkında Eğitim Kurulu Kararı alınarak merkezi yayın sistemi üzerinden Salı ve  cumartesi günleri düzenli olarak tüm hükümlü ve tutuklulara izlettirilmektedir. Önemli gün ve haftalarda konuyla ilgili eğitici belgeseller gösterilmesine önem verilmektedir.
e) Sergi
Yozgat Adalet Sarayında açılmış olan cezaevi ürünleri satış yeri sürekli açık olup hükümlü-tutukluların el işleri orada satılmaktadır. Ayrıca Yılda bir kez açılan Sürmeli fuarına katılarak cezaevinde hükümlü tutuklular tarafından yapılan el işleri sergilenmektedir. Bu sergi Adliye Sarayında da sergilenmiştir.
f )Gezi
Açık cezaevimizde bulunan hükümlüler kütüphaneler haftasında İl Halk kütüphanesi ziyareti sağlanmakta ve zaman zaman güncel film izlemelerini sağlamak üzere sinemada film izlemeleri sağlanmaktadır.
g) Bilgi Yarışması ve Münazara
Hükümlü tutukluların bilgi seviyelerini arttırmaya yönelik her ay değerler eğitimi doğrultusunda bakanlığımız tarafından hazırlanan o aya ait konuyla ilgili bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. Münazara konuları her ay merkezi sistemden duyurusu yapılarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
SPOR FAALİYETLERİ
Bütün koğuşlara satranç takımı dağıtılmış olup satranç bilenler arasında sürekli olarak satranç turnuvası yapılmaktadır. Ayrıca satranç kursu ile satranç bilenlerin sayısı arttırılmıştır.
Kurumumuz bünyesinde hükümlü ve tutuklulara spor yaptırabileceğimiz Kapalı Spor salonu bulunmamaktadır.
d) KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ
Kütüphanemiz Demirbaşına Kayıtlı 4012 adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanemizin zenginleştirilmesi için yayınevlerinden ve bağışlarla kitap sayısının arttırılması ( yeni ve güncel kitaplar ) çalışması devam etmektedir.
Kitaplar 15 günün sonunda iade edilmek üzere hükümlü ve tutuklulara verilmekte, uzatılma talebi geldiğinde ise bir defaya mahsus tekrar 15 gün süre tanınmaktadır.
e) EĞİTİM KURULU FAALİYETLERİ
Eğitim Kurulumuzca: gerek Kurumumuz Kütüphanesine bağışlanan gerekse hükümlü / tutukluların kendilerine gelen kitap ve yayınları "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi" hükümlerine göre incelenmektedir. Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak kitap ve yayınlar hakkında mahkemelerce verilmiş herhangi bir toplatma kararı olup olmadığı araştırılmaktadır.
Eğitim Kurulu karar dosyamız düzenli olarak tutularak alınan her kararın bir nüshası burada muhafaza edilmektedir.
f) PERSONEL EĞİTİMİ Kurumumuz personelinin büyük bir kısmı üniversiteyi bitirmiş yada devam etmektedir. Kurumumuz personelinin Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri Bakanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezlerince gerçekleştirilmektedir

·

 

Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi -06/10/2017 ] - Webmaster : Tolga AKÇA
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.